Zaujímavosti

AFRIKANA je spoločnosť akreditovaná Ministerstvom školstva ČR

Na základe dobrovoľnosti združuje občanov ČR, cudzincov pobytom na území ČR a právnické osoby so sídlom na území ČR, ktorých cieľom je integrácia cudzincov žijúcich na území ČR do českej spoločnosti, ktorá je zárukou úspešného rozvoja všetkých hodnôt demokratickej spoločnosti.

TSS World

Založil ju prof. Bc. Tioté Siaka Shabba.

Si kladie za cieľ hľadanie priamych alebo nepriamych investícií pre rozvoj realitného sektora, výstavbu budov na akýkoľvek účel a renováciu súkromných alebo verejných budov.

CCC

Chamber of Commerce and Cooperation

Založil ju prof. Bc. Tioté Siaka Shabba.

CCC je nezávislá organizácia založená s cieľom prispievať k dlhodobému rozvoju vzťahov medzi krajinami západnej Afriky a Slovenskou republikou. Zohráva kľúčovú úlohu pri spájaní súkromných a verejných partnerov, aby spolupracovali na posilňovaní bilaterálnych obchodných a investičných príležitostí.

CCC uľahčuje dialóg a partnerstvá medzi západoafrickými a slovenskými podnikmi a vládami a zároveň pomáha svojim členom identifikovať kľúčové príležitosti na rozšírenie ich podnikania.

Ako fórum, ktoré zahŕňa obchodné a diplomatické aktivity zamerané na západnú Afriku a Slovenskú republiku, CCC neustále informuje svojich členov o najnovšom politickom a ekonomickom vývoji, ktorý môže ovplyvniť a uľahčiť obchod a investície medzi krajinami západnej Afriky a SR.

PLWACCI

Polish West African Chamber of Commerce and Industry

Založil ju prof. Bc. Tioté Siaka Shabba.

Je nezávislou organizáciou, ktorá vznikla za účelom dlhodobého zintenzívnenia vzťahov medzi západoafrickými krajinami a členmi komôr v Poľskej republike.

Medzi naše priority na najbližšie obdobie patrí aktívne sprevádzanie našich členov pri kľúčových príležitostiach, rozširovanie aktivít, výmena skúseností a know-how a zastupovanie záujmov našich členov.

Dôležitou víziou PLWACCI je aj humanitárna pomoc v krajinách západnej Afriky a podpora projektov prispievajúcich k zlepšeniu životných podmienok ľudí v núdzi.

CWACCI

Czech West African Chamber of Commerce and Industry

Založil ju prof. Bc. Tioté Siaka Shabba.

Je nezávislou organizáciou, ktorá vznikla s cieľom zintenzívniť dlhodobé vzťahy medzi krajinami západnej Afriky a členmi obchodných komôr v Českej republike.

SWACCI

Slovak West African Chamber of Commerce and Industry

Založil ju prof. Bc. Tioté Siaka Shabba.

Je nezávislou organizáciou, ktorá má dlhodobo prispievať k rozvoju vzťahov medzi krajinami západnej Afriky a Slovenskom. Zohráva významnú úlohu pri spájaní súkromných a verejných partnerov, aby spolupracovali na zlepšení bilaterálnych obchodných a investičných príležitostí.

Uľahčuje dialóg a partnerstvá medzi západoafrickými a slovenskými podnikmi a vládami a zároveň pomáha svojim členom identifikovať kľúčové príležitosti na rozšírenie ich podnikania.

Ako fórum, ktoré zahŕňa obchodné a diplomatické aktivity zamerané na západnú Afriku a Slovensko, SWACCI neustále informuje svojich členov o najnovšom politickom a ekonomickom vývoji, ktorý môže ovplyvniť a uľahčiť obchod a investície medzi krajinami západnej Afriky a Slovenskom.

HELP AFRICA

Help Africa pracuje s maximálnou transparentnosťou, nestrannosťou a vášňou na premene životov sirôt a zraniteľných detí na Pobreží Slonoviny a Ugandy tým, že im poskytuje vzdelanie, zdravotnú starostlivosť a ďalšie základné potreby nevyhnutné pre život.

Naším poslaním je poskytnúť rámec pre užívanie práv a plnenie povinností sirôt a iných zraniteľných detí s cieľom zmeniť ich životy k lepšiemu.

ENFIREEX

Automatické požiarne zariadenia

Ide o patentovanú technológiu hasiaceho zariadenia na hasenie skorých požiarov pomocou ekologicky čistých hasiacich prostriedkov.

Kvalita a spracovanie boli špeciálne navrhnuté pre priemyselný a automobilový sektor, kde svojou koncepciou dokáže nahradiť zložité hasiace systémy.

KOFOLA.CZ

Je originálny český nápoj, ktorý v roku 1887 vytvoril grécky prisťahovalec. Tento originálny nápoj sa bude predávať v západnej Afrike.

Kto s nami spolupracuje

Používame cookies zo služieb tretích strán na marketingové aktivity a na to, aby sme vám mohli poskytnúť lepší zážitok. Prečítajte si o tom, ako používame súbory cookie a ako ich môžete ovládať kliknutím na „Privacy Preferences“.