Zajímavosti

AFRIKANA je společnost akreditovaná Ministerstvem školství ČR

Na základě dobrovolnosti sdružuje občany ČR, cizince pobytem na území ČR a právnické osoby se sídlem na území ČR, jejichž cílem je integrace cizinců žijících na území ČR do české společnosti, která je zárukou úspěšného rozvoje všech hodnot demokratické společnosti.

TSS World

Založil ji prof. Bc Tioté Siaka Shabba.

Si klade za cíl hledání přímých nebo nepřímých investic pro rozvoj realitního sektoru, výstavbu budov pro jakýkoli účel a renovaci soukromých nebo veřejných budov.

CCC

Chamber of Commerce and Cooperation

Založil ji prof. Bc Tioté Siaka Shabba.

CCC je nezávislá organizace založená s cílem přispívat k dlouhodobému rozvoji vztahů mezi zeměmi západní Afriky a Slovenskou republikou. Hraje klíčovou roli při propojování soukromých a veřejných partnerů, aby spolupracovali na posílení dvoustranných obchodních a investičních příležitostí.

CCC usnadňuje dialog a partnerství mezi západoafrickými a slovenskými podniky a vládami a zároveň pomáhá svým členům identifikovat klíčové příležitosti k rozšíření jejich podnikání.

Jako fórum, které zahrnuje obchodní a diplomatické aktivity zaměřené na západní Afriku a Slovenskou republiku, CCC neustále informuje své členy o nejnovějším politickém a ekonomickém vývoji, který může ovlivnit a usnadnit obchod a investice mezi zeměmi západní Afriky a Slovenskou republikou.

PLWACCI

Polish West African Chamber of Commerce and Industry

Založil ji prof. Bc Tioté Siaka Shabba.

Je nezávislou organizací, která vznikla za účelem dlouhodobého prohlubování vztahů mezi západoafrickými zeměmi a členy komor v Polské republice.

Mezi naše priority pro nadcházející období patří aktivní doprovázení členů při klíčových příležitostech, rozšiřování činnosti, výměna zkušeností a know-how a zastupování zájmů našich členů.

Důležitou vizí PLWACCI je také humanitární pomoc v zemích západní Afriky a podpora projektů přispívajících ke zlepšení životních podmínek lidí v nouzi.

CWACCI

Czech West African Chamber of Commerce and Industry

Založil ji prof. Bc Tioté Siaka Shabba.

Je nezávislou organizací, která vznikla s cílem prohloubit dlouhodobé vztahy mezi zeměmi západní Afriky a členy Hospodářských komor v ČR.

SWACCI

Slovak West African Chamber of Commerce and Industry

Založil ji prof. Bc Tioté Siaka Shabba.

Je nezávislou organizací, která má dlouhodobě přispívat k rozvoji vztahů mezi zeměmi západní Afriky a Slovenskem. Hraje hlavní roli při propojování soukromých a veřejných partnerů, aby spolupracovali na posílení dvoustranných obchodních a investičních příležitostí.

Usnadňuje dialog a partnerství mezi západoafrickými a slovenskými podniky a vládami a zároveň pomáhá svým členům identifikovat klíčové příležitosti k rozšíření jejich podnikání.

Jako fórum, které zahrnuje obchodní a diplomatické aktivity zaměřené na západní Afriku a Slovensko, SWACCI neustále informuje své členy o nejnovějším politickém a ekonomickém vývoji, který může ovlivnit a usnadnit obchod a investice mezi zeměmi západní Afriky a Slovenskem.

HELP AFRICA

Help Africa pracuje s maximální transparentností, nestranností a vášní na proměně životů sirotků a zranitelných dětí v Pobřeží slonoviny a Ugandě tím, že jim poskytuje vzdělání, zdravotní péči a další základní potřeby nezbytné pro život.

Naším posláním je poskytnout rámec pro požívání práv a plnění povinností sirotků a dalších ohrožených dětí s cílem změnit jejich životy k lepšímu.

ENFIREEX

Automatické požární zařízení

Jedná se o patentovanou technologii hasicího zařízení pro hašení časných požárů pomocí ekologicky čistých hasicích prostředků.

Kvalita a zpracování byly navrženy speciálně pro průmyslový a automobilový sektor, kde svou koncepcí mohou nahradit složité hasicí systémy.

KOFOLA.CZ

Je originální český nápoj, který byl vytvořen v roce 1887 řeckým přistěhovalcem. Tento originální nápoj se bude prodávat v západní Africe.

Kdo s námi spolupracuje

Používáme cookies od služeb třetích stran pro marketingové aktivity a abychom vám mohli nabídnout lepší zážitek. Přečtěte si o tom, jak používáme soubory cookie a jak je můžete ovládat kliknutím na „Privacy Preferences“.